Søren Kristensen

Søren Kristensen

Contact

Søren Kristensen , Vaccineudviklingsafdelingen / Formulering, Karakterisering& Stabilitet
T. +45 32688442 @. sokr@ssi.dk