Karen Juhl

Karen Juhl

Contact

Karen Juhl , Bakterier, parasitter og svampe / Antibiotikaresistens og kontraktforskn.
T. +45 32683357 @. kajl@ssi.dk