Helle Daugaard Larsen

Helle Daugaard Larsen

Contact

Helle Daugaard Larsen , Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygd. og Zoonoser
T. +45 32685303 @. hdla@ssi.dk