Frederik Trier Møller

Frederik Trier Møller

Contact

Frederik Trier Møller , Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygd. og zoonoser
T. +45 32688696 @. frtm@ssi.dk