Christian Holm Hansen

Christian Holm Hansen

Contact

Christian Holm Hansen , Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygd. og zoonoser
T. +45 32683869 @. choh@ssi.dk