Monika Roberta Korcinska

Monika Roberta Korcinska

Contact

Monika Roberta Korcinska , Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygd. og zoonoser
T. +45 32688905 @. mork@ssi.dk