Jeanette Birkedal Johansen

Jeanette Birkedal Johansen

Contact

Jeanette Birkedal Johansen , Vaccineudviklingsafdelingen / Formulering, Karakterisering& Stabilitet
T. +45 32683891 @. jbj@ssi.dk