Helle Amtsbiller

Helle Amtsbiller

Contact

Helle Amtsbiller , Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Central Enhed for Infektionshygiejne
T. +45 32683316 @. hts@ssi.dk